Hudobný odbor

Hudobný odbor

O akordeónovom oddelení

Hru na akordeóne vyučuje interný pedagóg:

 a externý pedagóg:​

Akordeón je na bytčiansku obľúbeným hudobným nástrojom, preto je aj záujem o štúdium hry na akordeóne stále veľký. Akordeón má široké uplatnenie ako nástroj koncertný, sólový i sprievodný, v klasickej i zábavnej hudbe. Žiaci sa okrem vystúpení na žiackych a výchovných koncertoch prezentujú aj na rôznych kultúrnych podujatiach. Niektorí žiaci úspešne reprezentujú školu na súťažiach a súťažných prehliadkach.

Individuálny prístup učiteľa ku každému žiakovi umožňuje voľbu repertoáru aj podľa záujmu žiaka (populárne, tanečné skladby, ľudové piesne). Vyučovanie hry na akordeóne je koncipované na nových progresívnych princípoch, ktoré umožňujú žiakom získať odborné vzdelanie, aby sa mohli uplatniť v záujmovo-umeleckej, ale aj v profesionálnej činnosti.