Hudobný odbor

HUDOBNÁ NÁUKA ZADANIA - p. uč. Labáková, p. uč. Benková

HUDOBNÁ NÁUKA - p. uč. Labáková, p. uč. Benková (zadania)

 

 

Vypracované úlohy prosím posielajte na e-mail: labakova1@gmail.com

                                                                               mariabenkova2@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 / 2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM

Učebné materiály pre žiakov PŠ nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz:

MATERIÁLY PRÍPRAVNÝ ROČNÍK (9.11.2021)

MATERIÁLY PRÍPRAVNÝ ROČNÍK (18.11.2021)

VIDEO NA STIAHNUTIE (1.12.2021)

VIDEO NA STIAHNUTIE (6.12.2021)

 

 

1. ROČNÍK

Materiály pre žiakov 1. ročníka si stiahnete v nasledujúcom odkaze:

MATERIÁLY 1. ROČNÍK (9.11.2021)

MATERIÁLY 1. ROČNÍK (18.11.2021)

MATERIÁLY 1. ROČNÍK (1.12.2021)

VIDEO NA STIAHNUTIE (9.12.2021)

 

2. ROČNÍK

Materiály pre žiakov 2. ročníka si stiahnete v nasledujúcom odkaze:

MATERIÁLY 2. ROČNÍK (9.11.2021)

MATERIÁLY 2. ROČNÍK (18.11.2021)

MATERIÁLY 2. ROČNÍK (1.12.2021)

VIDEO NA STIAHNUTIE (9.12.2021)

 

3. ROČNÍK

Materiály pre žiakov 3. ročníka si stiahnete v nasledujúcom odkaze:

MATERIÁLY 3. ROČNÍK (9.11.2021)

MATERIÁLY 3. ROČNÍK (18.11.2021)

MATERIÁLY 3. ROČNÍK (1.12.2021)

VIDEO NA STIAHNUTIE (9.12.2021)

 

4. ROČNÍK

Materiály pre žiakov 4. ročníka si stiahnete v nasledujúcom odkaze:

MATERIÁLY 4. ROČNÍK (9.11.2021)

MATERIÁLY 4. ROČNÍK (18.11.2021)

MATERIÁLY 4. ROČNÍK (1.12.2021)

 

5. ROČNÍK

Materiály pre žiakov 5. ročníka si stiahnete v nasledujúcom odkaze:

MATERIÁLY 5. ROČNÍK (9.11.2021)

MATERIÁLY 5. ROČNÍK (18.11.2021)

 

6. ROČNÍK

Materiály pre žiakov 6. ročníka si stiahnete v nasledujúcom odkaze:

MATERIÁLY 6. ROČNÍK (9.11.2021)

MATERIÁLY 6. ROČNÍK (18.11.2021)

 

7. ROČNÍK

Materiály pre žiakov 7 ročníka si stiahnete v nasledujúcom odkaze:

MATERIÁLY 7. ROČNÍK (9.11.2021)

MATERIÁLY 7. ROČNÍK (18.11.2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 / 2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM

Učebné videá a materiály pre žiakov PŠ nájdete kliknutím na nasledujúce odkazy:

 VIDEO 1  (20.10.2020)

VIDEO 2 (20.10.2020)

VIDEO 3 (20.10.2020)

VIDEO 4 (4.11.2020)

VIDEO 5 (14.1.2021)

MATERIÁLY PRÍPRAVNÝ ROČNÍK (14.1.2021)

VIDEO 6 (27.1.2021)

MATERIÁLY PRÍPRAVNÝ ROČNÍK (8.3.2021) - p. uč. Benková

MATERIÁLY PRÍPRAVNÝ ROČNÍK (29.3.2021) - p. uč. Benková

MATERIÁLY PRÍPRAVNÝ ROČNÍK (13.4.2021) - p. uč. Benková

MATERIÁLY PRÍPRAVNÝ ROČNÍK (20.4.2021) - p. uč. Benková

MATERIÁLY PRÍPRAVNÝ ROČNÍK (11.5.2021) - p. uč. Benková

 

1. ROČNÍK

Materiály pre žiakov 1. ročníka si stiahnete v nasledujúcom odkaze:

MATERIÁLY 1. ROČNÍK (20.10.2020) - dve prílohy

VIDEO 1 (4.11.2020)

MATERIÁLY 1. ROČNÍK (4.11.2020)

VIDEO 2 (14.1.2021)

MATERIÁLY 1. ROČNÍK (14.1.2021)

MATERIÁLY 1. ROČNÍK (27.1.2021)

MATERIÁLY 1. ROČNÍK (8.3.2021) - p. uč. Benková

MATERIÁLY 1. ROČNÍK (29.3.2021) - p. uč. Benková

MATERIÁLY 1. ROČNÍK (13.4.2021) - p. uč. Benková

MATERIÁLY 1. ROČNÍK (20.4.2021) - p. uč. Benková

MATERIÁLY 1. ROČNÍK (11.5.2021) - p. uč. Benková

 

2. ROČNÍK

Materiály pre žiakov 2. ročníka si stiahnete v nasledujúcom odkaze:

MATERIÁLY 2. ROČNÍK (20.10.2020)

MATERIÁLY 2. ROČNÍK (14.1.2021)

MATERIÁLY 2. ROČNÍK (27.1.2021)

VIDEO 1 (27. 1.2021)

MATERIÁLY 2. ROČNÍK (8.3.2021) - p. uč. Benková

MATERIÁLY 2. ROČNÍK (29.3.2021) - p. uč. Benková

MATERIÁLY 2. ROČNÍK (13.4.2021) - p. uč. Benková

MATERIÁLY 2. ROČNÍK (20.4.2021) - p. uč. Benková

MATERIÁLY 2. ROČNÍK (11.5.2021) - p. uč. Benková

 

3. ROČNÍK

Materiály pre žiakov 3. ročníka si stiahnete v nasledujúcom odkaze:

MATERIÁLY 3. ROČNÍK (20.10.2020)

VIDEO 1 (27.1.2021)

MATERIÁLY 3. ROČNÍK (8.3.2021) - p. uč. Benková

MATERIÁLY 3. ROČNÍK (29.3.2021) - p. uč. Benková

MATERIÁLY 3. ROČNÍK (13.4.2021) - p. uč. Benková

MATERIÁLY 3. ROČNÍK (20.4.2021) - p. uč. Benková

MATERIÁLY 3. ROČNÍK (11.5.2021) - p. uč. Benková

 

4. ROČNÍK

Materiály pre žiakov 4. ročníka si stiahnete v nasledujúcom odkaze:

MATERIÁLY 4. ROČNÍK (21.10.2020)

MATERIÁLY 4. ROČNÍK (3.11.2020)

MATERIÁLY 4. ROČNÍK (10.12.2020)

MATERIÁLY 4. ROČNÍK (24.2.2021)

MATERIÁLY 4. ROČNÍK (24.3.2021)

 

5. ROČNÍK

Materiály pre žiakov 5. ročníka si stiahnete v nasledujúcom odkaze:

MATERIÁLY 5. ROČNÍK (21.10.2020)

MATERIÁLY 5. ROČNÍK (3.11.2020)

MATERIÁLY 5. ROČNÍK (10.12.2020)

MATERIÁLY 5. ROČNÍK (24.2.2021)

MATERIÁLY 5. ROČNÍK (24.3.2021)

 

6. ROČNÍK

Materiály pre žiakov 6. ročníka si stiahnete v nasledujúcom odkaze:

MATERIÁLY 6. ROČNÍK (21.10.2020)

MATERIÁLY 6. ROČNÍK (3.11.2020)

MATERIÁLY 6. ROČNÍK (10.12.2020)

MATERIÁLY 6. ROČNÍK (24.2.2021)

MATERIÁLY 6. ROČNÍK (24.3.2021)

 

7. ROČNÍK

Materiály pre žiakov 7. ročníka si stiahnete v nasledujúcom odkaze:

MATERIÁLY 7. ROČNÍK (21.10.2020)

MATERIÁLY 7. ROČNÍK (3.11.2020)

MATERIÁLY 7. ROČNÍK (10.12.2020)

MATERIÁLY 7. ROČNÍK (24.2.2021)

MATERIÁLY 7. ROČNÍK (24.3.2021)

 

.