Hudobný odbor

Hudobný odbor

O oddelení dychových nástrojov

Drevené dychové nástroje (zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón) vyučuje interný pedagóg:

 

a externí pedagógovia:

 

 

Možnosti štúdia:

Dĺžka štúdia na zobcovej flaute je 7 rokov, hra na priečnej flaute a klarinete 4 roky. V prípade dostatočného záujmu je možné študovať na našej škole hru na saxofóne a trúbke.

Vyučovanie na zobcovej flaute je vhodnou metódou v systéme hudobno-vzdelávacej elementaristiky. Základy hry na tomto nástroji z hľadiska fyziologického a psychologického zvládnu už deti od 5 rokov. Hra na zobcovej flaute je akousi základnou bázou pre hru na iných dychových nástrojoch. Štúdium trvá 7 rokov, ale je možnosť po ukončení tretieho ročníka prejsť na iný dychový nástroj( priečna flauta, klarinet, saxofón), ktorých štúdium trvá 4 roky. Na štúdium týchto nástrojov prijímame žiakov starších ako 10 rokov, kedy je dieťa fyzicky vyspelé.