Hudobný odbor

Strunové nástroje

O gitarovom oddelení

Hru na gitaru vyučuje interný pedagóg:

  • Mgr. Ivana Mičacíková

Hru na gitaru vyučuje externý pedagóg:

  • Radovan Hrbek

O husľovom oddelení

Hru na husle vyučujú interní pedagógovia:

  • Mgr. Alena Čičková
  • Mgr. art. Denisa Marcinová