Hudobný odbor

Hudobný odbor

O klavírnom oddelení

Hru na klavír vyučujú interní pedagógovia:

 

 

V klavírnom oddelení sa vyučuje klavír prostredníctvom interných pedagógov a tiež externých vyučujúcich.