Hudobný odbor

Hudobný odbor

O gitarovom oddelení

Hru na gitaru vyučuje interný pedagóg:

Hru na gitaru vyučuje externý pedagóg:

Dĺžka štúdia je 7 rokov. Žiaci gitarového oddelenia majú možnosť hrať aj v súbore.