Hudobný odbor

Hudobný odbor

O hre na keyboarde

Hru na keyboarde vyučuje interný pedagóg:

a externí pedagógovia:

Hra na keyboarde sa teší rastúcej obľube, ponúka široké možnosti využitia. Vyučovanie na keyboarde sa v súčasnosti uberá rôznymi smermi. Vzhľadom na skúsenosti pedagógov sa nám ako najvhodnejší javí ten, ktorý vychádza z čiastočného prepojenia klavírnych osnov s bohatými možnosťami, ktoré poskytuje tento nástroj. Pritom tieto dva nástroje nemožno porovnávať, pretože vo svojej podstate sú úplne odlišné.

Dôležité sú prvé kontakty žiaka s hudbou prostredníctvom pedagóga. Venujeme pozornosť fyzickým a psychickým predpokladom žiaka pre hru na tomto nástroji. Výučba hry na keyboarde v sebe integruje hru, aranžovanie skladieb a improvizáciu, ktoré by mal žiak zvládnuť počas štúdia.