O škole

O škole

PRIJÍMACIE SKÚŠKY TERMÍNY

 

Základná umelecká škola , Zámok 105 , Bytča  oznamuje rodičom detí , ktoré majú záujem rozvíjať svoj talent v oblasti hudobného , tanečného , výtvarného a literárno-dramatického umenia , že prijímacie skúšky do týchto odborov budú v dňoch:

2. - 3. 7. 2020 od 13.00 - 17.00 hod. v priestoroch školy

25. – 26. 8.2020 od 13.00 - 17.00 hod. v priestoroch školy

 

Požiadavky:

Hudobný odbor

O štúdium sa môžu uchádzať deti od 5 r. až po dospelých. Posudzuje sa intonácia a rytmus. Uchádzač si pripraví 1 – 2 piesne , najlepšie ľudové a  odlišné. Podľa učiteľa opakuje jednoduchý rytmus. Podľa klavíra zaspieva /zaintonuje/ jednotlivé tóny. U starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne , podľa zvoleného nástroja.

Možnosť štúdia:

hra na klavíri , na keyboarde , na organe, hra na husliach , gitare, hra na zobcovej flaute, priečnej flaute , klarinete , saxofóne, hra na akordeóne, spev, hra na bicích nástrojoch

Výtvarný odbor

Do výtvarného odboru prijímame deti od 5 rokov. Na skúšky si deti prinesú - pastelky , ceruzku , gumu a 5 prác pripravených doma. Posudzovať sa bude tvorivosť, originalita, farebné cítenie a cit pre kompozíciu.

Tanečný odbor

Do tanečného odboru prijímame deti od 5 rokov. Posudzujú sa pohybové dispozície , hudobné cítenie , pohybová a verbálna pamäť. Treba si priniesť cvičný úbor /dres , cvičky/.

Literárno-dramatický odbor

Vek 7 rokov , osobný pohovor s dieťaťom za prítomnosti rodiča. Pri pohovore sa zisťujú základné predpoklady - rytmické , hudobné a artikulačné - pre úspešné štúdium v uvedenom odbore. Dieťa si pripraví jednu báseň a jednu ľudovú pieseň. Okrem toho by malo vedieť vlastnými slovami vyrozprávať príbeh a znázorniť vlastným telom zadanie.

 

Zápisné: 2 €                                                                                

 

 

Viera Křížová

riaditeľka

                                                                                                                                                    PRIHLÁŠKU SI MÔŽETE STIAHNUŤ  V NIŽŠIE UVEDENOM LINKU

 

https://uloz.to/file/jRWIgqHOuKfB/prihlaska-doc

                                                                                                                                                                                         

VYUČOVANIE OD 10.6.2020

 

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa s účinnosťou od 10. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách.

To znamená, že otvárame kolektívne vyučovanie vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Vyučovať sa bude v obmedzenom režime v tanečnom odbore a v literárno-dramatickom odbore podľa dohody s vyučujúcim, vo výtvarnom odbore podľa rozvrhu: prvá skupina 13.00 - 14.30, dezinfekcia priestorov, vetranie, druhá skupina 15.00 - 16.30, dezinfekcia priestorov.

Vyučovanie je dobrovoľné. 

 

vedenie ZUŠ Bytča

ROZHODNUTIE O OBNOVENÍ ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA

.

ROZHODNUTIA ZRIAĎOVATEĽA, ROZHODNUTIA A POKYNY RIADITEĽSTVA ZUŠ BYTČA

 

V priložených súboroch sa nachádzajú informácie súvisiace s aktuálnou situáciou. Nachádzajú sa tu rozhodnutia ZRIADOVATEĽA a tiež RIADITEĽSTVA ZUŠ Bytča a s tým súvisiace pokyny upravujúce prevádzku a vnútorný režim ZUŠ.

 

Súbory si môžete stiahnuť v nižšie uvedenom linku.

https://uloz.to/tamhle/EEGzzudqITEt

POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

 

.

OBNOVENIE VYUČOVANIA

 

Riaditeľstvo ZUŠ Bytča oznamuje rodičom a žiakom školy

obnovenie individuálneho vyučovania od 8.6.2020 (nástroj, spev)

Obnovenie vyučovania je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva zo dňa 28.5.2020.

 

Skupinové vyučovanie, TO, VO, LDO a HN bude naďalej prebiehať v dištančnej forme. O výnimkách, podmienkach individuálnych konzultácii, najmä u absolventov Vás budú informovať triedni učitelia.

POVINNÉ TLAČIVO PRI VSTUPE DO ZUŠ

 

Milí rodičia,

prosíme Vás o vytlačenie a vyplnenie nižšie priloženého "VYHLÁSENIA", bez ktorého Vaše dieťa nebude môcť vstúpiť do priestorov ZUŠ Bytča a taktiež sa nebude bez tohto tlačiva môcť zúčastniť vyučovacieho procesu. 

 

Za porozumenie ďakujeme.

Vyhlásenie na stiahnutie je vyhotovené v dvoch formátoch -  a to vo formáte WORD a PDF. Toto vyhlásenie si môžete stiahnuť aj v nižšie uvedenom linku.

https://uloz.to/file/PJs6SjKF1wvH/vyhlasenie-pdf-pdf

 

 

FOTKY Z ONLINE KONCERTU p. uč. Jarmily Jánošíkovej

Naši hudobníci v čase distančnej výučby nezaháľajú. Nádejní, mladí klaviristi pod pedagogickým vedením Jarmily Jánošíkovej zorganizovali svoj triedny online koncert. Vzájomne potešili seba i svojich rodičov krásnou hudbou a už sa nevedia dočkať, kedy sa dvere našej zušky opäť otvoria.

HUDOBNÁ TEÓRIA - MATERIÁLY PRE ŽIAKOV 21.4.2020

Pozdravujem všetkých žiakov. Posielam nové pracovné listy. Prosím rodičov pripravkárov, aby si otázky 1 až 9 z pracovného listu prešli spolu so žiakmi. Brali sme ich aj na hodinách, takže ich stačí len opakovať, aby ich žiaci ovládali a nezabudli na ne.

Mária Benková

INFORMÁCIA K ÚHRADE ŠKOLNÉHO

 

Na základe stanovených pravidiel v školskom poriadku, školné za druhý polrok musí byť uhradené do 15. februára príslušného roku. Ak ste úhradu zatiaľ neurobili, je potrebné školné uhradiť čo najskôr.

 

Po skončení mimoriadnych opatrení sa situácia ohľadom zaplateného školného bude riešiť po prerokovaní so zriaďovateľom.