O škole

O škole

!!! OZNAM !!!

 

 

Vyučovanie v hudobnom odbore
 
Od 8.marca 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní žiakov I.stupňa základných škôl
(okrem spevu a dychových nástrojov, kde žiaci pokračujú vo vyučovaní dištančne)
 
Riaditeľstvo ZUŠ

 

Príprava žiakov na talentové skúšky stredných škôl - dištančné vzdelávanie pod vedením pdg. Kataríny Prítelovej

 

Práce žiakov

 

Vanesa Majštiníková

 Iveta Chlebinová

 Oliver Drevenák

VO - Domáce práce žiakov (pdg. Katarína Prítelová) - DRUHÁ ETAPA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

.

VO - Domáce práce žiakov (pdg. Kristína Pigová) - DRUHÁ ETAPA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

.

VO - Domáce práce žiakov (pdg. Mgr. Viera Křížová) - DRUHÁ ETAPA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

.

VO - Domáce práce žiakov (pdg. Mgr. Zuzana Kolláriková) - DRUHÁ ETAPA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

.

!!! DÔLEŽITÝ OZNAM - ŠKOLNÉ II. POLROK !!!

 

Vážení rodičia,

ako prvé vám chcem vysloviť úprimnú vďaku. Vďaku za trpezlivosť, ústretovosť a podporu, ktorú našej škole preukazujete celé roky a najmä v ťažkej situácií, ktorej momentálne ako spoločnosť čelíme. Uvedomujeme si až príliš ako zasiahla do našich životov, vzala nám možnosti, radosti bežných dní, vzala nám blízkosť...Vzala nám všetko, čo bolo piliermi našej školy.

Chýbajú nám stretnutia s vami a vašimi deťmi, ktoré nenahradí dištančná výučba cez obrazovku počítača. Aj keď s niektorými  z vás sa už máme možnosť vídať na pôde našej školy, s úsmevom skrytým za rúškom to predsa nie je ono. Veríme však,  že sa všetko zmení a my budeme môcť na dnešnú situáciu už len s pokorou spomínať.

Nakoľko čas uplynul a nadchádza termín opätovnej úhrady školného (za II. polrok), chcem vás úctivo požiadať  o jeho úhradu. Školné je súčasťou nášho rozpočtu a bez neho by nebolo možné plne zabezpečiť prevádzku našej školy. Všetky údaje pre úhradu školného nájdete nižšie.

Úprimne ďakujem za pochopenie. S prianím lepších zajtrajškov a veľkou vďakou.

                                    Viera Křížová

 

 

Č. účtu:   SK76 5600 0000 0087 0929 3003

 

Platba za 2.polrok:

 

  • Individuálne vyučovanie – HO:                                                      41,82 €
  • Individuálne vyučovanie – žiaci prípravného ročníka HO:          20,88 €
  • Skupinové vyučovanie – VO, TO, LDO                                          20,88 €
  • Štúdium pre dospelých HO – študent                                            41,82 €

 

Variabilný symbol:

Uvádzajte číslo, ktoré nájdete v zozname vyučujúcich pri mene učiteľa vášho dieťaťa (variabilný symbol je zhodný s poradovým číslom).

 

P.č

Meno

Odbor, nástroj

Var.symbol

1.

Benková Mária

HO – keyboard, HN

1.

2.

Búšfyová Marta

HO – klavír, TO

2.

3.

Čičková Alena

HO – husle

3.

4.

Gálová Renáta

TO

4.

5.

Harvancová Veronika

HO – akordeón

5.

6.

Hrtánková Dominika

HO – klavír

6.

7.

Hrtánková Katarína

HO – flauta

7.

8.

Jakubík Peter

HO – saxofón

8.

9.

Kágerová Martina

HO – gitara, keyboard

9.

10.

Kianica Radovan

LDO

10.

11.

Kolláriková ZUZana

VO

11.

12.

Krnčanová Tamara

HO – spev

12.

13.

Křížová Viera

VO

13.

14.

Kučerová Ester

HO – klavír

14.

15.

Labáková Dagmar

HO – klavír, HN

15.

16.

Marcinová Denisa

HO – husle

16.

17.

Martinková Sabina

HO – klavír

17.

18.

Mičacíková Ivana

HO – gitara

18.

19.

Nedeljak Kristián

HO – klavír

19.

20.

Pigová Kristína

VO

20.

21.

Prítelová Katarína

VO

21.

22.

Radvanová Jarmila

HO – klavír

22.

23.

Špirec Ján

HO – akordeón

23.

24.

Terešová Dana

HO – klavír

24.

25.

Vaňouček Michal

HO – klavír

25.

26.

Vaňoučková Magdaléna

HO – klavír

26.

27.

Vrúbel Juraj

HO - bicie

27.

 

 

POĎAKOVANIE

 

Vážení rodičia,

chcem Vám poďakovať za to, že uhrádzate školné za II. polrok školského roka. Vážim si Váš postoj v neľahkej situácii tak pre Vás, ako aj pre nás. Úhradou školného podporujete našu školu a dávate jej nádej do budúcnosti.

Ďakujem Vám, Vašu dôveru nesklameme.

                                                                                                                                                         Viera Křížová

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK - INFORMÁCIE

 

Vážení rodičia,

Evidujeme všetky platby – príspevky do RZ. Ak ste hradili príspevok tento školský rok, Vaša platba sa prenesie na budúci školský rok. Takže Vy už platiť nebudete. Príspevky na školský rok 2021/22 budú hradiť iba tí, ktorí tento rok príspevok neuhrádzali. Aspoň tak chceme pomôcť a kompenzovať to, čo nám systém dištančnej výučby neumožňuje.

                                                                              

                                                                                                                                                                        Viera Křížová

OZNAM PRE ŽIAKOV VÝTVARNÉHO ODBORU

 

Vážení rodičia a žiaci,

nakoľko opäť prešiel dlhší čas, môžete si chodiť  v čase od 13:00-16:00  po výkresy na tvorbu. Každý dostane 5 ks.

Výkresy vám bude odovzdávať pán školník pri vstupných dverách. Poprosím vás o rešpektovanie nariadenia o zákaze pohybu po škole.

Ďakujem za pochopenie.